Ne bodi tiho!

Kraj in čas:

MGC Bistrica, Domžale, 06.09.2018


Opis:

Včeraj se je odvila prva delavnica za starostnike na temo nasilja nad starejšimi, v okviru projekta Varna starost. Navdušeni smo nad odzivom udeležencev, da so se zbrali v takem številu in pokazali zanimanje za to tematiko.

Posamezniki lahko doživljamo nekaj, za kar sploh ne vemo, da je narobe. Tako je povezovalec delavnice, izr.prof.dr. Branko Lobnikar najprej pozval udeležence, da povedo, kaj za njih predstavlja pojem nasilje in kakšne oblike le-tega poznajo. Nekateri še niso slišali za fizično nasilje, še manj za spolno nasilje nad starostniki in niso mogli verjeti, da se to sploh dogaja v naši družbi. Večina se jih je strinjala, da se največkrat pojavlja zanemarjanje s strani svojcev in denarno/materialno nasilje, ki se pogosto kaže v odvzemanju pokojnine starostnikov ter v kraji materialnih dobrin, za katere želijo storilci starostnika prepričati, da jih je zgolj založil, izgubil. Za udeležence veliko težavo predstavlja tudi predpisovanje zdravil s strani zdravnikov, češ, da jih je preveč, v prevelikih odmerkih in dostikrat tudi ne vedo, za katero zdravstveno težavo imajo določeno zdravilo predpisano. Pri obravnavi vprašanja, kdo najbolj pogosto doživlja nasilje, so se udeleženci strinjali, da so žrtve najpogosteje starejše ženske, ki so bolne ali ovdovele in imajo poleg tega še dobro pokojnino.

 

Zanimalo nas je, kaj bi udeleženci storili, če bi sami doživeli nasilje. Razočarani smo bili nad odgovorom, da bi bili tiho. Molk se zdi edina rešitev, saj jih je strah maščevanja s strani storilcev nasilja. Nekateri bi se skušali pogovoriti s socialno delavko, drugih alternativnih rešitev pa ne poznajo. Všeč jim je bila zamisel o neodvisnem zagovorniku pravic starejših, ki ga lahko pokličejo kadarkoli in mu zaupajo, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da jim pomaga. Ob koncu delavnic smo udeležence pozvali, da so si obljubili eno: da ne bodo več tiho. Ker so bili že dovolj dolgo in imajo vso pravico jesen življenja preživeti v varnem okolju.