Projekt Varna starost o misiji JE mogoče!

Kraj in čas:

28. maj 2018, Grad Jable, Mengeš


Opis:

V ponedeljek, 28. maja 2018 se je v okviru projekta Varna starost na Gadu Jable v Mengšu odvila okrogla miza na temo preprečevanja nasilja nad starejšimi. Dogodek je povezoval Žiga Primc, zasebni detektiv in podpredsednik Detektivske zbornice Slovenije.

Govorci in govorke okrogle mize so izpostavili problem tabuiziranja nasilja nad starejšimi, zanemarjanje pomembnosti tovrstne oblike nasilja in premajhno ozaveščenost splošne javnosti o tem pojavu. Dr. Jože Ramovš, antropolog in predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo je izpostavil, da lahko nehoteno nasilje, ki predstavlja kar 90% nasilja nad starostniki, skoraj v celoti preprečimo s strokovnimi programi. Andrej Jordan, vodja policijskega okoliša s policijske postaje Domžale je poudaril policijsko delo na področju preventive in svetovanja. Veliko težavo vidi v tem, da žrtve nasilja največkrat ne podajo prijave na policijo, zato veliko primerov ostane zamolčanih in nerešenih. Na območju Domžal opaža veliko poskusov drznih tatvin, kjer so žrtve predvsem starejši občani.

 

 

 

Nataša Resnik iz Zavoda EMMA – centra za pomoč žrtvam nasilja je izpostavila povečano potrebo po skrbi za starejše ljudi. Razlogi, da nasilje ostane skrito so predvsem sram in nemoč starejših ter strah pred tem, da bi se nasilje še povečalo. Dr. Branko Lobnikar, profesor na Fakulteti za varnostne vede, ki se ukvarja s preučevanjem deviantnega vedenja ljudi je poudaril, da je nasilje nad starejšimi najmanj poročano. Poleg tega meni, da je potrebno vse izkušnje s področja preprečevanja nasilja združiti v sistem, ki dobro komunicira med seboj. Država mora dobro opraviti svoje delo v pomoč pa so ji lahko nevladne organizacije.

 

 

 

Med govorci je bila tudi Helena Govekar s Centra za socialno delo Šiška, ki je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj izpostavila, da je največ nasilja nad starostniki ekonomskega, fizčnega, psihičnega in spolnega. Pravi, da je žrtve potrebno jemati resno, razložiti kakšne oblike pomoči so jim na voljo, predvsem pa je pomemben pristop. Danijela Gutič Ravnikar iz društva SOS telefon ne vidi razloga, da bi o tej problematiki molčali, niti ni opravičila, ne izgovora. Nasilje ima hude posledice za starostnike, zanj pa je vedno odgovoren povzročitelj. Prav tako meni, da je toleranca do nasilja v družbi prevelika. Kot zadnja je spregovorila Metoda Bole Finžgar iz Zveze društev upokojencev Slovenije, ki je predstavila poslanstvo programa Starejši za starejše, katerega izvajajo že v 284 društvih upokojencev, vanj pa je vključenih 65% vseh starejših nad 69 let v Sloveniji. 3464 usposobljenih prostovoljcev vsakodnevno pomaga starostnikom pri različnih opravilih.

 

 

 

 

Projekt Varna starost bo v mesecu juniju nadaljeval s svojimi aktivnostmi v obliki izvedbe delavnic ozaveščanja o nasilju nad starostniki v DEOS Centru starejših Medvode in MGC Bistrica v Domžalah. Vabljeni!

Projekt se izvaja v sodelovanju z LAS za mesto in vas. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.